TamRo Kalkoen-mix met lams pens

Kalkoen-mix met lamspens

Bevat: Kalkoen,organen en bot
Mengverhouding: 60% spiervlees,15% organen en 25% bevleesde kalkoenkarkas