TamRo Geit-mix


Geit-mix 

Bevat: Geitenvlees,organen en bot
Mengverhouding: 60% spiervlees,15% organen en 25% bevleesde eendenkarkas