TamRo Eend-mix met lams pens


Eend-mix met lamspens

Bevat: Eendenvlees,organen en bot
Mengverhouding: 60% spiervlees,15% organen en 25% bevleesde eendenkarkas